สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวธนวรรณ เอียดคง นิติกรปฏิบัติการ, นางสาวศิริวรรณ นนทิกาล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวผุสดี จันทร์เมือง ประมงอำเภอ ปะนาเระ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประมงอำเภอปะนาเระ เข้าร่วม กิจกรรม จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ ชายหาดชุมชนบ้านน้ำบ่อตะวันออก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี วัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ เพื่อลดขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศต่างๆ ตามแนวชายฝั่งทะเล และปลูกสร้างจิตสำนึกให้กับประชาขน เยาวชน และชุมชนในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยมีสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ ผู้แทนองค์ชุมชนประมงท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำท้องถิ่น นายก อบต. และผู้แทนหน่วยงานราชการ ในหัวข้อ การพัฒนาชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรม “1 อำเภอ 1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเก...  327   ประมงจังหวัดปัตตานี ติดตามผลการดำเนินการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวั...  298  ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง นโยบาย ชาวปัตตานีรอบรู้ เครือข่ายร่วมมือใช้ยาปลอดภัย...  256  กรมประมงขอเชิญชวนร่วมประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ...  256  ประมงจังหวัดปัตตานี ติดตาม และสังเกตการณ์การตรวงรับและส่งมอบพัสดุของกรรมการตรวจร...  243  กรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนไทย    232  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภาย...  213  เชิญชวนมาช็อปสินค้าจากเกษตรกรประมง   208  การยื่นคำขอครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง   203  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบ...  200


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ