Fisheries shop ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสด และสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป เพื่อการบริโภค

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


Fisheries shop ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสด และสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป เพื่อการบริโภค กรมประมงจัดทำเว็บไซต์ Fisheries shop เพื่อสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสด และสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป เพื่อการบริโภค โดยกรมประมงจะออกเครื่องหมายรับรองสินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ Fisheries shop โดยมีสัญลักษณ์รูปปลาตะเพียนตามระดับคุณภาพสินค้า

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อเรือประมงที่ประสงค์นำเรือออ...  325   กรมประมง...เตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs ห่วง ! ถูกกีดกันท...  233  แผนการจัดจุดแสดงและจำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน ภายใต้โครงการการกระจายสินค้าประมงพ...  157  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภาย...  113  ราคากุ้งขาวแวนาไม   93  ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   34  ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   6  ราคากุ้งขาวแวนาไม   1  ถอดบทเรียนผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี   1


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo_pattani@fisheries.go.th   073349591   073349591   แฟนเพจ