กิจกรรมตรวจเรือประมงและแรงงาน ต่างด้าว ในกิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


กิจกรรมตรวจเรือประมงและแรงงาน ต่างด้าว ในกิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายกมล ผิวเหมาะ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ สุธรรมมา เจ้าพนักงานประมง เข้าร่วมตรวจเรือประมงและแรงงาน ต่างด้าว ในกิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ร่วมกับหน่วยงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนบูรณาการปฏิบัติงานร่วมประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ผู้ประกอบการ ด้านการประมงปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ถูกต้อง โดยได้ตรวจสอบเรือประมง จำนวน 4 ลำ ในท้องที่ทะเลอ่าวไทย จังหวัดปัตตานี ผลการปฏิบัติงาน ไม่พบการกระทำความผิด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ