สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายสมชาย ชุณหภากร ประมงอำเภอเมืองปัตตานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 บริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จากบริเวณบ้านพักปลัดจังหวัดปัตตานี ไปจนถึงหน้าสำนักงานด่านศุลกากรปัตตานี โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บขยะที่ตกค้าง และลอบน้ำอยู่บริเวณแม่น้ำปัตตานี ไม่ให้ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รณรงค์ สร้างจิตสำนึก ให้ทุกภาคส่วนรักษ์แม่น้ำ และทะเล อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ