กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง


กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และประมงอำเภอสิเกา ติดตามความคืบหน้าและร่วมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัรฑ์แปรรุปสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ณ ตลาดเกษตรกร อำเภอสิเกา โดยมีกลุ่มองค์กรชุมชนท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านปากคลอง และองค์กรชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านแหลมไทร มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ เช่น ปลาจ๊อ กรือโป๊ะ ทอดมันปลา นักเก็ตปปลา น้ำพริกปลา ปลาเส้น โดยมีช่องทางการจำหน่ายหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ค ทางไลน์ หรือขายหน้าร้านและตลาดเกษตรอำเภอสิเกา ทุกวันพุธ ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  FISHERMAN MARKET กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการกระ...  228   ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565    204  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ   190   ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565   189  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้น...  181  Field Day    170  กิจกรรมออกหน่วยบริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่   170  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของไทยเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ...  163  สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมออกหน่วยบริการด้านการประมง งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ...  159  การสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการจรรยาบรรณ การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยา...  146


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

     สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง    cwtrang@hotmail.com   075218541   075218541   แฟนเพจ