ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง


ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางกาญจนา เตี้ยวซี นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายจุมพล ขุนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมกับ นางสาวฤทัย ไพบูลย์ นักวิชาการประมง นางสาวศุภลักษณ์ เดชเดชะ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565 ประกอบอาหารจำนวน 4 เมนู คือ 1.ปลาดุกร้า 2.น้ำพริกตาแดง 3.น้ำพริกนรก และ 4.เบอร์เกอร์ปลา ให้แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง25 กุมภาพันธ์ 2565 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางกาญจนา เตี้ยวซี นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายจุมพล ขุนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมกับ นางสาวฤทัย ไพบูลย์ นักวิชาการประมง นางสาวศุภลักษณ์ เดชเดชะ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565 ประกอบอาหารจำนวน 4 เมนู คือ 1.ปลาดุกร้า 2.น้ำพริกตาแดง 3.น้ำพริกนรก และ 4.เบอร์เกอร์ปลา ให้แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในกระชัง   262   การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง   212  ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงปลา ที่ได้ผลกระทบอุทุกภัย บ้านโพรงจระเข้ อ. ย่านตาขาว จ. ต...  191  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจา่ยสินค้าประมงพื้...  191  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้...  177  ข่าวประชาสัมพันธ์การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในบ่อดิน   171  ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565    168   ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565   158  FISHERMAN MARKET กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการกระ...  153  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ   152


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

     สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง    cwtrang@hotmail.com   075218541   075218541   แฟนเพจ