21 มีนาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา  โดย เรือโทนพดล  จันทรมณี  ประมงจังหวัดสงขลา  ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดสงขลา  จัดพิธีเปิดโครงการเสวนาสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับจังหวัด

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา


21 มีนาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา  โดย เรือโทนพดล  จันทรมณี  ประมงจังหวัดสงขลา  ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดสงขลา  จัดพิธีเปิดโครงการเสวนาสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับจังหวัด 21 มีนาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา  โดย เรือโทนพดล  จันทรมณี  ประมงจังหวัดสงขลา  ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดสงขลา  จัดพิธีเปิดโครงการเสวนาสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับจังหวัด ในหัวข้อ “ความสำเร็จของฟาร์มทะเลและเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วมของจังหวัดสงขลา” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และบทเรียนจากการดำเนินงานพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงชายทะเล และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ ภายใต้บริบทและวิถีของชุมชน เกิดความมั่นคงในอาชีพประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน พร้อมได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำลงทะเลสาบสงขลา จำนวน 1 ล้านตัว และมอบเงินอุดหนุน สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนประมงท้องถิ่น โดยมี นายเดชอิศม์  ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 สงขลา ผู้แทน รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธาน  และนายมีศักดิ์  ภักดีคง  อธิบดีกรมประมง  เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมีข้าราชการ และพี่น้องชาวประมงจาก 15 ชุมชน ในพื้นที่ ประมาณ 700 คน   ณ หาดจันทร์สว่าง (หาดปลาไก่) ตำบลหัวเขา  อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมถรรณะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้า...  1,600    ประกาศกรมประมง! รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   562  ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ สำหรับการใช้ยื่นประกอบการสมัครพนักงานราชการกรมประมง   296  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา...  262  วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางวิลาสิน...  195  ผู้บริหารจังหวัดสงขลา   180  กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประม...  155  ผู้บริหารกรมประมง   154  วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ดร.ชุติม...  126  เตรียมแผนหน้าฝน เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง ปี2565   119


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000       fpo-songkhla@dof.in.th   074-311302   แฟนเพจ