กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64 คุ้มครองปลามีไข่ไว้อย่างยั่งยืน

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา


กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64 คุ้มครองปลามีไข่ไว้อย่างยั่งยืน กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย.-30  มิ.ย. 64 คุ้มครองปลามีไข่ไว้อย่างยั่งยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แนวทางในการออกใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีกา...  306   วันอาทิตย์ที่5 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น สนง.ประมงจังหวัดสงขลา โดยนายยุคล เหมบัณ...  220  แนวทางในการออกใบอนุญาตและหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ปีการประมง ...  175  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน...  174  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดย เรือโทนพดล จันทรมณี ประม...  156  กรมประมงย้ำ!!! กัลปังหา ดอกไม้ทะเล ปะการัง หอยมือเสือ“ห้ามค้า ห้ามเพาะ ห้ามครอบค...  135  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1   131  อำนาจหน้าที่   122  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการเกษตร   118  แผนและงบประมาณเดือน สิงหาคม   115

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000       fpo-songkhla@dof.in.th   074-311302   074-321478   แฟนเพจ