16 มีนาคม? 2564  สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยนายชูศักดิ์ บริสุทธิ์ ประมงอำเภอสทิงพระ

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา


16 มีนาคม? 2564  สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยนายชูศักดิ์ บริสุทธิ์ ประมงอำเภอสทิงพระ 16 มีนาคม? 2564  สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยนายชูศักดิ์ บริสุทธิ์ ประมงอำเภอสทิงพระ ร่วมกับนางกฤษณา องอาจ นักวิชาการประมง ชำนาญการ ได้นำลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำขนาด p 12 ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง จำนวน 5,358,500 ตัวโดยแบ่งสรรปันปล่อยในเขตฟาร์มทะเลโดยชุมชนในทะเลสาบ หมู่ที่ 5 - 8  ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จำนวน  1,750,000 ตัวและหมู่ที่ 1 - 9 ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา? จำนวน 3,608,500 ตัว
  ซึ่งมีตัวแทนชาวประมง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คุณครูและนักเรียน มาร่วมกิจกรรม เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจในทะเลสาบสงขลา นำมาซึ่งความมั่นคงด้านอาชีพ ด้านอาหาร และครอบครัวสู่สังคมต่อไป16 มีนาคม  2564  สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยนายชูศักดิ์ บริสุทธิ์ ประมงอำเภอสทิงพระ ร่วมกับนางกฤษณา องอาจ นักวิชาการประมง ชำนาญการ ได้นำลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำขนาด p 12 ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง จำนวน 5,358,500 ตัวโดยแบ่งสรรปันปล่อยในเขตฟาร์มทะเลโดยชุมชนในทะเลสาบ หมู่ที่ 5 - 8  ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จำนวน  1,750,000 ตัวและหมู่ที่ 1 - 9 ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา? จำนวน 3,608,500 ตัว
  ซึ่งมีตัวแทนชาวประมง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คุณครูและนักเรียน มาร่วมกิจกรรม เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจในทะเลสาบสงขลา นำมาซึ่งความมั่นคงด้านอาชีพ ด้านอาหาร และครอบครัวสู่สังคมต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมถรรณะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้า...  1,600    ประกาศกรมประมง! รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   562  ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ สำหรับการใช้ยื่นประกอบการสมัครพนักงานราชการกรมประมง   296  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา...  262  วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางวิลาสิน...  195  ผู้บริหารจังหวัดสงขลา   180  กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประม...  155  ผู้บริหารกรมประมง   154  วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ดร.ชุติม...  126  เตรียมแผนหน้าฝน เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง ปี2565   119


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000       fpo-songkhla@dof.in.th   074-311302   แฟนเพจ