สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี


สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี      วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพร เกื้อสกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวปริชาติ สงช่วย นิติกรปฏิบัติการ และ นายเจริญพงษ์ สุขโข เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน จัดการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาคดีเปรียบเทียบปรับจำนวน 1 คดี ตามคดีอาญาที่ 4/2566 ข้อกล่าวหาตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38 “ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ” มาตรา 71 (1) ประกอบประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 1 บทกำหนดโทษตามมาตรา 130 และมาตรา 147 ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการเปรียบเทียบปรับ และได้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบจำนวนค่าปรับแล้ว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรื...  227   สำนักงานประมงอำเภอบ้านนาเดิม ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิ...  171  สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประส...  139  สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ลดการใช้พล...  119  สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทส...  118  สำนักงานประมงอำเภอดอนสัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันและปราปรามประมงทะเลเกา...  114  สำนักงานประมงอำเภอเกาะพะงัน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า ห...  110  สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงสำรวจพื้นที่อำเภอพุนพิน เพื่อหาแนวทางการบริหา...  109  สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การ...  99  สำนักงานประมงอำเภอเกาะพะงัน เข้าร่วมเวทีประชุมวางแผนการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพย...  95


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130    fposuratthani@gmail.com   077240612   077311117   แฟนเพจ