สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเจ้าหน้าที่ของ KFT จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเเลกเปลี่ยนข้อมูล และหารือในการขยายความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้าไทย ภายใต้ความร่วมมือของ JETRO Bangkok ในการส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น

 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี


สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเจ้าหน้าที่ของ KFT จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเเลกเปลี่ยนข้อมูล และหารือในการขยายความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้าไทย ภายใต้ความร่วมมือของ JETRO Bangkok ในการส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น      วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสมพร เกื้อสกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายเอกพล รัตนพันธ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นำเจ้าหน้าที่ของ KFT จากประเทศญี่ปุ่น เข้าหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท SRT Foods company จำกัด เพื่อเเลกเปลี่ยนข้อมูล และหารือในการขยายความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้าไทย ภายใต้ความร่วมมือของ JETRO Bangkok ในการส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรื...  227   สำนักงานประมงอำเภอบ้านนาเดิม ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิ...  171  สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประส...  139  สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ลดการใช้พล...  119  สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทส...  118  สำนักงานประมงอำเภอดอนสัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันและปราปรามประมงทะเลเกา...  114  สำนักงานประมงอำเภอเกาะพะงัน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า ห...  110  สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงสำรวจพื้นที่อำเภอพุนพิน เพื่อหาแนวทางการบริหา...  109  สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การ...  99  สำนักงานประมงอำเภอเกาะพะงัน เข้าร่วมเวทีประชุมวางแผนการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพย...  95


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130    fposuratthani@gmail.com   077240612   077311117   แฟนเพจ