ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (1,327)  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 2 อัตรา.. (783) บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (574) โครงสร้างสำนักงาน.. (543) หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน.. (500) ยื่นขอตรวจสอบควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และแลกเปลี่ยนเรือประมง.. (483) เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ.. (477) วิสัยทัศน์.. (417) ข่าวกิจกรรม.. (391) ข่าวกิจกรรม.. (380) วันสถาปนากรมประมง.. (338) ประชาสัมพันธ์.. (326) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พร้อมนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกร.. (278) วันที่ 2 เมษายน 2561 นายยอดรักษ์ ปลอดอ่อน ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561.. (256) การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (246) การชี้แจงถ่ายทอดความรู้และติดตามผลการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map).. (244) ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (231) เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562.. (224) ปล่อยพันธุ์ปลาหายาก คืนถิ่นแม่น้ำตาปี.. (206) ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ.. (195)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130