ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแม่น้ำตาปีด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) 

 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแม่น้ำตาปีด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery)  
         วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.โดยสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานประมงอำเภอพุนพิน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด สุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพินและประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสะท้อน และหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแม่น้ำตาปีด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2565 โดยจัดการเพาะฟักพันธุ์ปลาพวง (ปลาบ้า)จำนวนแม่พันธุ์ปลา 6 แม่ จำนวนลูกปลาที่เพาะได้ จำนวน 1,300,000 ตัวโดยวิธีการฉีดฮอร์โมนเพื่อเร่งการผสมพันธุ์ อัตราตัวเมีย:ตัวผู้ 1:2 และสนับสนุนพันธุ์ปลาสร้อยนกเขา ขนาด 2-5 ซม. จำนวน 50,000 ตัว เพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำ คลองท่าสะท้อน ณ วัดท่าสะท้อน ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางดวงปาริชาต เพชรรัตน์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธี 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรื...  214   สำนักงานประมงอำเภอบ้านนาเดิม ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิ...  167  สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประส...  138  สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ลดการใช้พล...  116  สำนักงานประมงอำเภอดอนสัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันและปราปรามประมงทะเลเกา...  112  สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงสำรวจพื้นที่อำเภอพุนพิน เพื่อหาแนวทางการบริหา...  109  สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทส...  104  สำนักงานประมงอำเภอเกาะพะงัน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า ห...  98  สำนักงานประมงอำเภอเกาะพะงัน เข้าร่วมเวทีประชุมวางแผนการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพย...  93  สำนักงานประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูก...  85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130    fposuratthani@gmail.com   077240612   077311117   แฟนเพจ