ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดรายย่อย อำเภอท่าชนะ

 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดรายย่อย อำเภอท่าชนะ วันที่  6 มกราคม 2565   นายวิโรจน์  เดชเกลี้ยง  นายอำเภอท่าชนะ ได้มอบหมายให้  นางพิไลพร ทองมาก ประมงอำเภอท่าชนะ พร้อมด้วยนางสาวศิริโสภา ทิพย์เนตร นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดรายย่อย พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลาดุกบิ๊กอุยเจริญเติบโตดี อายุ 129  วันขนาด 3-5  ตัว/กิโลกรัม   ยาวประมาณ 35-38 ซ.ม./ตัว  ผลผลิตรวมประมาณ 320 กิโลกรัม เกษตรกรจับเพื่อจำหน่ายสดบางส่วน และที่เหลือจะทยอยจับขายต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับแจ้งเหตุปลาตายในแหล่งน้ำสาธารณะ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย อำเภอเวียงสระ    241   การรรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรร...  213  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด   194  ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัด   189  เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน คืน ปูม้าสู่ธรรมชาติ   168  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรม...  161  ผลการคัดเลือกกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด   145  ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมเพื่อชี้แจ้งกิจกรรมการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาส...  141  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้   138  ประชุมนำเสนอแผนในการพัฒนาจังหวัด ๔.๐ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี   124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130    fposuratthani@gmail.com   077240612   077311117   แฟนเพจ