จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC) ของจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC) ของจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |   ข่าววันที่: 2020-02-26 |  อ่าน: 203 ครั้ง
 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC) ของจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประกอบด้วยศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) โดยมีนายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเพื่อร่วมกันบูรณาการวางแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ตามภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลตอนบน (ภูเก็ต)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมดำเนินการถอดบทเรียน ศูนย์ฯเครือข่ายด้านการประมงระดับจังหวัด.. (888)  ประชาสัมพันธ์ด้วยกรมประมง เปิดรับเเจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง .. (810) หน้าปก.. (706) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC).. (619) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ ๙๒ ปี.. (615) พิธีปล่อยพันธ์สัตว์นำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561.. (570) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑.. (545) แจ้งครอบครองจระเข้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต.. (540) คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ภาคใต้ .. (515) เศรษฐกิจพอเพียง.. (491) คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย.. (490) ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (485) "งานธงฟ้าชวนกันมากินกุ้ง".. (452) ธงฟ้า.. (436) ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเหมาบริการ.. (435) Phuket : City of Gastronomy .. (434) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล .. (419) ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลในจังหวัดภูเก็ต.. (406) พระราชกำหนดการประมง.. (375) กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์.. (361)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

     สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  เลขที่ 1/2 ถนนดีบุก  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000