จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC) ของจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC) ของจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |   ข่าววันที่: 2020-02-26 |  อ่าน: 104 ครั้ง
 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC) ของจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประกอบด้วยศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) โดยมีนายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเพื่อร่วมกันบูรณาการวางแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ตามภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลตอนบน (ภูเก็ต)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมดำเนินการถอดบทเรียน ศูนย์ฯเครือข่ายด้านการประมงระดับจังหวัด.. (786)  ประชาสัมพันธ์ด้วยกรมประมง เปิดรับเเจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง .. (668) หน้าปก.. (634) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ ๙๒ ปี.. (454) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑.. (452) พิธีปล่อยพันธ์สัตว์นำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561.. (426) เศรษฐกิจพอเพียง.. (422) แจ้งครอบครองจระเข้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต.. (399) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC).. (380) คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ภาคใต้ .. (373) "งานธงฟ้าชวนกันมากินกุ้ง".. (364) ธงฟ้า.. (351) ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (350) ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเหมาบริการ.. (331) Phuket : City of Gastronomy .. (325) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล .. (323) คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย.. (307) พระราชกำหนดการประมง.. (279) กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์.. (273) จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนที่เขตทะเลชายฝั่งที่กำหนดเป็นเส้นลากจุดพิกัด.. (243)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

     สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  เลขที่ 1/2 ถนนดีบุก  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000