งานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ ๙๒ ปี

 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

งานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ ๙๒ ปี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-26  |   ข่าววันที่: 2018-09-21 |  อ่าน: 618 ครั้ง
 

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายไพศาล สุขปุณพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายนรินทร์ สงสีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ ๙๒ ปี และรับฟังนโนบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช และท่านอธิบดีกรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ และร่วมแสดงความยินดีกับนายอำพน สาธิตศิลป์ เกษตรกรจังหวัดภูเก็ต ในการเข้ารับโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมดำเนินการถอดบทเรียน ศูนย์ฯเครือข่ายด้านการประมงระดับจังหวัด.. (890)  ประชาสัมพันธ์ด้วยกรมประมง เปิดรับเเจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง .. (813) หน้าปก.. (708) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC).. (620) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ ๙๒ ปี.. (618) พิธีปล่อยพันธ์สัตว์นำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561.. (571) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑.. (550) แจ้งครอบครองจระเข้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต.. (541) คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ภาคใต้ .. (516) เศรษฐกิจพอเพียง.. (492) คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย.. (491) ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (486) "งานธงฟ้าชวนกันมากินกุ้ง".. (454) Phuket : City of Gastronomy .. (442) ธงฟ้า.. (437) ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเหมาบริการ.. (435) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล .. (419) ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลในจังหวัดภูเก็ต.. (407) พระราชกำหนดการประมง.. (378) กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์.. (361)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

     สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  เลขที่ 1/2 ถนนดีบุก  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000