โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล

 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-19  |   ข่าววันที่: 2018-06-19 |  อ่าน: 420 ครั้ง
 

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศกุณตลา อักษรไทย เจ้าพนักงานประมงปฏิบิติงาน สำนักงานประมงอำเภอเมืองภูเก็ต ตัวแทนหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับคณะทำงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จัดเวทีสอบถามชีวิตความเป็นอยู่/การประกอบอาชีพ/สร้างการรับรู้ปรับความคิด (mindset)เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ครั้งที่4 ณ ที่ศาลาเอนกประสงค์่ ม.1 ม.2 บ้านในหาร และบ้านราไวย์ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมดำเนินการถอดบทเรียน ศูนย์ฯเครือข่ายด้านการประมงระดับจังหวัด.. (890)  ประชาสัมพันธ์ด้วยกรมประมง เปิดรับเเจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง .. (813) หน้าปก.. (708) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC).. (620) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ ๙๒ ปี.. (618) พิธีปล่อยพันธ์สัตว์นำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561.. (572) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑.. (550) แจ้งครอบครองจระเข้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต.. (541) คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ภาคใต้ .. (516) เศรษฐกิจพอเพียง.. (492) คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย.. (491) ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (486) "งานธงฟ้าชวนกันมากินกุ้ง".. (455) Phuket : City of Gastronomy .. (442) ธงฟ้า.. (437) ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเหมาบริการ.. (436) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล .. (420) ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลในจังหวัดภูเก็ต.. (407) พระราชกำหนดการประมง.. (378) กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์.. (361)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

     สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  เลขที่ 1/2 ถนนดีบุก  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000