ประชุมประเด็นแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์ภาวะราคากุ้ง

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

ประชุมประเด็นแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์ภาวะราคากุ้ง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-03  |   ข่าววันที่: 2020-04-03 |  อ่าน: 65 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายศักดา  สุขเกษม  รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมประเด็นแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์ภาวะราคาสินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญตกต่ำ ความต้องการในประเทศชะลอตัว  ส่งออกกุ้งจากการเพาะเลี้ยงมีปัญหา  เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทะเลในกระชัง ไม่มีตลาดรองรับ ราคาตกต่ำ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยพาณิชย์จังหวัดกระบี่  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่  หน่วยงานภาคเอกชนด้านประมง  ตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ตำรวจสันติบาล  ในที่ประชุมมีประเด็นปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข หาช่องทางตลาดในพื้นที่ ปรับเปลี่ยนช่องทางการจำหน่าย  ในการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายจะสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และกรมประมงต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,640)  สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,454) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,431) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,236) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (980) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (836) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (726) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (724) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (688) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (671) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (665) โครงการประมงอาสา.. (664) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (658) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (624) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (620) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (609) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (588) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (578) อบรมยุวประมง.. (562) กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ในปีงบประมาณ 2561.. (526)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000