กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

ภาพกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-12-13  |   ข่าววันที่: 2018-12-13 |  อ่าน: 110 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางจิราภรณ์ รัตนพรหม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน รักษาราชการแทนประมงอำเภออ่าวลึก ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ. จำนวน 1,000,000. ตัว โดยร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขค3กระบี่ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ชาวประมง และนักเรียนร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 500,000 ตัว ณ ท่าเทียบเรือ ม.3 ต.แหลมสัก และร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 500,000. ตัว ณ บริเวณท่าเทียบเรือบ้านในไส ม.6 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่.


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,437)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,205) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,063) สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,060) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (850) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (609) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (570) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (549) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (542) โครงการประมงอาสา.. (517) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (500) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (486) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (473) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (472) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (461) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (454) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (427) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (422) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (401) กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ในปีงบประมาณ 2561.. (393)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000