กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

ภาพกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-26  |   ข่าววันที่: 2018-02-22 |  อ่าน: 323 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายศักดิ์ดา ทวีเมือง ประมงอำเภอเกาะลันตา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่ ) อำเภอเกาะลันตา  ชุมชนประมงท้องถิ่นอำเภอเกาะลันตา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งแชบ๊วย) จำนวน 1,000,000.-ตัว ตามแผนงานกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยดำเนินการในพื้นที่ 3 ชุมชนประมงท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านท่าคลอง และชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านนาทุ่งกลาง ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 500,000.-ตัว ณ หาดเจ้าอูฐ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
2. ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านอ่าวทองหลาง ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 500,000.- ตัว ณ ท่าเรือช่องแห้ง หมู่ 7 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,728)  สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,695) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,586) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,325) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (1,087) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,006) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (825) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (823) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (818) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (783) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (755) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (749) โครงการประมงอาสา.. (745) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (730) โครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่.. (721) อบรมยุวประมง.. (696) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (693) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (678) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (668) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (656)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000