ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการการจัดทำธนาคารบ้านปลาและจัดทำแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการการจัดทำธนาคารบ้านปลาและจัดทำแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-01-16  |   ข่าววันที่: 2018-01-16 |  อ่าน: 366 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,890)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,811) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,683) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,408) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (1,151) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,144) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (950) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (948) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (899) โครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่.. (897) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (874) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (857) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (817) โครงการประมงอาสา.. (815) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (792) อบรมยุวประมง.. (763) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (757) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (742) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (740) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (728)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000