โครงการประมงอาสา

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

โครงการประมงอาสา 

ภาพกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-18  |   ข่าววันที่: 2017-12-16 |  อ่าน: 776 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ จัดฝึกอบรมโครงการประมงอาสาระหว่างวันที่ 16 - 17  ธันวาคม 2560 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการฝึกอบรมโครงการประมงอาสา  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ สำนักวิจัยแลพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร  อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 30 ราย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,787)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,760) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,627) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,367) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (1,112) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,070) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (867) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (865) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (858) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (812) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (799) โครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่.. (790) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (780) โครงการประมงอาสา.. (776) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (756) อบรมยุวประมง.. (726) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (721) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (703) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (694) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (685)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000