ประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด จังหวัดนครศรีธรรมราช

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ (นส.ชอุ่ม สุขช่วย) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด สรุป การประชุม ดังนี้ เรื่องเพื่อพิจารณา (ร่าง) คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืดเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรรมราช มติที่ประชุม: มีความเห็นร่วมกันว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่ได้เกิดภาวะมลพิษ ทั้งมลพิษทางน้ำ และมลพิษในดิน ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม และเกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ประกอบกับ ตามมาตรา 77 แห่ง พรก.การประมงพ.ศ. 2558 ที่ได้มีการประกาศเขตเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ จ.นครศรีฯ มีกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดควบคุมอยู่แล้ว จึงยังไม่จำเป็นต้องประกาศพื้นที่ ระงับการใช้ความเค็ม ตามมาตรา 9 ใน พื้นที่ จังหวัดนครศรีฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ 2566 มอบของขวัญปีใหม่ ด้วยกระเช้าสินค้าประมง จากกลุ่มแปรรูปสัตว์...  123   ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    100  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    74  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  70  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   66  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  63  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  62  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    60  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 4 ธันวาคม 2565   58  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5 ธันวาคม 2565   58


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ