จัดฝึกอบรมและสาธิตด้านโภชนาการปลาและการแปรรูปสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


จัดฝึกอบรมและสาธิตด้านโภชนาการปลาและการแปรรูปสัตว์น้ำ 

บทความหน้าหลัก


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (นายสุชาติ อินทร์ทอง นักวิชาการประมงปฎิบัติการ นายมูฮามัดเคร์ แม็ง นักวิชาการประมง ) ร่วมกับกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กรมประมง)และนางจุฑาทิพย์ สุขเสน ประมงอำเภอร่อนพิบูลย์ นางสุทธิรา มาลา ประมงอำเภอชะอวด นางศิรประภา ชินรัตน์ ประมงอำเภอทุ่งสง จัดฝึกอบรมและสาธิตด้านโภชนาการปลาและการแปรรูปสัตว์น้ำ ให้แก่ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565

22 มิถุนายน 65 โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านเขาวัง หมู่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จำนวน 30 ราย เมนูสาธิต ได้แก่ ปลาแดดเดียว น้ำพริกนรก และนักเก็ตปลา

23 มิถุนายน 65 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จำนวน 30 ราย เมนูสาธิต ได้แก่ ปลาดุกร้า ปลาดุกแดดเดียว และเกี๊ยวทอดไส้ปลา

24 มิถุนายน 65 โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านยูงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จำนวน 30 ราย เมนูสาธิต ได้แก่ ปลากระเบื้อง ปลาสะบัดงา และขลุ่ยปลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    98   ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง...  74  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    72  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   62  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  61  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  59  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    58  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  57  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 ธันวาคม 2565   52  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ