รื้อถอนเครืองมือลี่ หรือเล่ และสิ่งกีดขวางลำน้ำใช้ประกอบเครื่องมือโพงพาง ซึ่งมีผู้ลักลอบสร้างขึ้นเพื่อใช้ดักจับสัตว์น้ำ ในแม่น้ำตาปีเขตพื้นที่  ตำบลยางค้อม  และตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


รื้อถอนเครืองมือลี่ หรือเล่ และสิ่งกีดขวางลำน้ำใช้ประกอบเครื่องมือโพงพาง ซึ่งมีผู้ลักลอบสร้างขึ้นเพื่อใช้ดักจับสัตว์น้ำ ในแม่น้ำตาปีเขตพื้นที่  ตำบลยางค้อม  และตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กิจกรรม


#1 ก.ค.65
เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอพิปูน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงนครศรีธรรมราช  (น้ำตกเหนือฟ้า) ร่วมกันรื้อถอนเครืองมือลี่ หรือเล่ และสิ่งกีดขวางลำน้ำใช้ประกอบเครื่องมือโพงพาง ซึ่งมีผู้ลักลอบสร้างขึ้นเพื่อใช้ดักจับสัตว์น้ำ ในแม่น้ำตาปีเขตพื้นที่  ตำบลยางค้อม  และตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยตรวจยึดถุงโพงพาง 2 ปาก
รื้อถอนแนวคันหินที่ใช้ประกอบเครื่องมือโพงพาง12ช่อง
รื้อถอนเล่?หรือ?ลี่. 3ช่อง
#ต้นน้ำตาปี ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่สะอาดที่สุดในประเทศไทย ซึ่งในฤดูฝน ช่วงฝนตกหนัก จะมีกระแสน้ำไหลเชี่ยว  ปลาต้นน้ำประจำถิ่น  เช่น ปลาหุด หรือปลาพุด ปลาเลียหิน ปลาหมูแกะ ลงไปตามกระแสน้ำเพื่อวางไข่ ซึ่งปลาเหล่านี้ มีรสชาดดี มีไข่เต็มท้อง เป็นที่นิยมบริโภคของคนในท้องถิ่น จึงมีราคาแพงถึง กก.ละ 800-1,000 บาท จึงมีผู้ลักลอบใช้เครื่องมือประมง และวิธีการจับที่ผิดกฎหมาย เช่น โพงพาง ลี่หรือเล่  โดยสร้างแนวกางกั้นลำน้ำด้วยก้อนหิน และไม้ ประกอบเครื่องมือโพงพางดักจับสัตว์น้ำ การกระทำดังกล่าวมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 63 และ 67      
บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 143 และ146 ปรับหนึ่งแสนถึงห้าแสนบาท  และช่วงเวลาระหว่างวันที่ 16 พ.ค 15 ส.ค.65  เป็นฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามประกาศกรมประมง ดังนั้น จึงแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ ให้งดจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่  แต่ชาวประมง ประชาชนก็ยังสามารถจับสัตว์น้ำได้โดยเครื่องมือที่ได้รับการยกเว้น เช่น ยอ แห สวิง ช้อน ชะนาง ตุ้ม ไซ  ส้อม สุ่ม ซึ่งเป็นเครื่องมือ ที่หากินตามวิถีดั้งเดิม ทั้งนี้เพื่อสงวนรักษาพันธุ์สัตว์น้ำมิให้ถูกทำลายเกินควร มีเหลือส่งต่อสู่รุ่นลูกหลานต่อไป
..รายละเอียดสอบถามได้ที่ สำนักงานประมงอำเภอ ประมงจังหวัด หรือค้นข้อมูลออนไลน์เพิ่มเติม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ 2566 มอบของขวัญปีใหม่ ด้วยกระเช้าสินค้าประมง จากกลุ่มแปรรูปสัตว์...  124   ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    100  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  75  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    74  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   67  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5 ธันวาคม 2565   66  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 4 ธันวาคม 2565   65  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  64  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  64  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ