สำนักงานประมงอำเภอสิชล รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


สำนักงานประมงอำเภอสิชล รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 

บทความหน้าหลัก


15  ก.ค 64

นางธศินี? นนทพันธ์
ประม?งอำเภอสิชล
 ??ร่วมกับ?หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสิชล? (นคร?ศรีธรรมราช?) กลุ่มประมง?พื้นบ้าน?ปลายทอน ดำเนินการวางซั้งบ้านปลา? จำนวน? 50 ชุด? บริเวณ?ชายฝั่ง?บ้านปลายทอน ต.ทุ่งปรัง?
??จ่ายหนังสือ?รับรอง?เพื่อ?ประกอบ?การยื่น?ขอ?ต่อ?ใบอนุญาต?ใช้?เรือประมง จำนวน  6  ฉบับ, หนังสือรับรอง?เพื่อ?โอนเรือประมง? จำนวน? 1  ฉบับ?
??รับคำขอ? จสค. 2 /คีย์?ข้อมูล?เข้า?ระบบ? เพื่อแก้ไข?ข้อมูล?กิจการ?การ?เพาะ?เ?ลี้ยงสัตว์?น้ำ?ควบคุม?ประเภท?การ?เลี้ยง?กุ้ง?ทะเล? จำนวน 1 ราย
??ลงพื้นที่?ตรวจสอบ?บ่อปลาพื้นที่? ม.?4  ต.เปลี่ยน? ของ? นางสุนีย์? สิริ?สมบัติ? กรณี?ปลาที่เลี้ยงในบ่อดินตาย?เป็นจำนวนมาก?  จากการตรวจ?สอบพบว่า?ปลาตายเนื่องจากการขาด?อออกซิเจน? มีการลงเลี้ยงปลาหนาแน่น?เกินไป? และไม่มีการถ่ายน้ำ? ประกอบกับ? 3-4? วันที่ผ่านมาอากาศ?ปิด? เบื้องต้น?ได้แนะนำ?ให้เปลี่ยนถ่ายน้ำ? นำปลาที่ตายออกจากบ่อ? และให้พ่นน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจน?ในน้ำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ 2566 มอบของขวัญปีใหม่ ด้วยกระเช้าสินค้าประมง จากกลุ่มแปรรูปสัตว์...  124   ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    100  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  75  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    74  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   67  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5 ธันวาคม 2565   65  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 4 ธันวาคม 2565   64  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  64  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  63  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ