สำนักงานประมงอำเภอชะอวด ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมทฤษฎีใหม่ด้านประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


สำนักงานประมงอำเภอชะอวด ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมทฤษฎีใหม่ด้านประมง 

บทความหน้าหลัก


วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางสุธิรา  มาลา  ประมงอำเภอชะอวด ลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลชะอวด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสม็ดเยี่ยมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมทฤษฎีใหม่ด้านประมง ทั้งนี้เกษตรกรมีความประสงค์จะเลี้ยงหอยขมขอให้ประมงอำเภอให้คำแนะนำ และร่วมอบรมเกษตรกรโครงการเลี้ยงปลาดุก ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเสม็ด ชี้แจงระเบียบกรมประมงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ระเบียบการขึ้นทะเบียนชาวประมง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การงดจับสัตว์น้ำจืด ในฤดูมีไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะขันธ์ พร้อมนายประเสริฐ  สิทธิดำรงค์ นักวิชาการประมง เพื่อมอบพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยในแหล่งน้ำชุมชน โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์สัตว์น้ำ จาก นางสาวนิภา  กาลศรี  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช  ประชาสัมพันธุ์ให้กลุ่มขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  ลงพื้นที่ตำบลวังอ่าง  ตำบลควนหนองหงษ์ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรขอขึ้นทะเบียน ทบ.1

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    99   ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    72  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   63  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  62  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  59  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  58  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    58  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 ธันวาคม 2565   53  ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช   52  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ