สำนักงานประมงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


สำนักงานประมงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 

บทความหน้าหลัก


วันพฤหัสบดีที่  15  กรกฎาคม  2564
นายสมคิด  ดำดัส  ประมงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ให้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมเอกสารคู่มือ  "น้ำเขียวทำง่าย  เลี้ยงปลาได้โตไว"  เตรียมความพร้อมในการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำของเกษตรกรโครงการ 1  ตำบล  1  กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  นายจรัญ  จันทรวัฒน์  หมู่ที่  6  ตำบลเชียรเขา  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
   จุดเรียนรู้เล็กๆกับการลดต้นทุนการผลิต    ณ  ศูนย์เครือข่าย  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นายไพรัตน์  พูลเทพ  หมู่ที่  1  ตำบลเชียรเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ลดต้นทุนด้วยการใช้กากปาล์มน้ำมันชนิดละเอียด (ขี้เค็ก) นำมาเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน   (อาหารสำเร็จรูปจะเสริมเพียงเล็กน้อย)  ปลาสามารถกินได้เลย  อีกส่วนหนึ่งช่วยสร้างน้ำเขียว  แพลงก์ตอนพืช  แพลงก์ตอนสัตว์  เป็นอาหารสำหรับสัตว์น้ำได้อย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    99   ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    72  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   63  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  62  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  59  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  58  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    58  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 ธันวาคม 2565   53  ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช   52  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565...  52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ