ร่วมจัดฝึกอบรมด้านโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

ร่วมจัดฝึกอบรมด้านโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำ 

สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

 เผยเเพร่: 2020-02-19  |   ข่าววันที่: 2020-02-13 |  อ่าน: 346 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี โดยนางจารุณีย์ กาญจน์วิริยะ ประมงอำเภอแก่งกระจาน พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมด้านโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมวิเศษร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมนักเรียนจำนวน 30 คน มีรายการอาหารได้แก่ ปลาเส้นแดดเดียว นักเก็ตปลา ปอเปี๊ยะปลา ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำที่มีคุณภาพและความปลอดภัย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีเปิดรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563 - 2564.. (761)  แจ้งประชาสัมพันธ์การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม.. (645) ประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.. (544) แนวทางการดำเนินการออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ตามประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายต.. (462) สำนักงานประมงอำเภอบ้านแหลม เปิดรับคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน.. (460) แบนเนอร์.. (451) การป้องกันและลดความเสี่่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19.. (379) คณะกรรมการตรวจรับซั้งเชือก สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี เข้าตรวจรับซั้งเชือก จำนวน 100 ชุด ณ แพปลาหงษ์ทอง ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.. (375) ประมงอำเภอแก่งกระจาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรี เข้าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามโครงการบริหารจัดการสิน.. (372) ออกพื้นที่สอบถามข้อมูลจากเกษตรกรภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2562 พร้อมอำนวยความสะดวกในการรับจดแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้ง.. (359) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 (นายพีระ ทองโพธิ์) และคณะ ได้มาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2563.. (358) แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ.. (351) ร่วมจัดฝึกอบรมด้านโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. (346) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGTFarm.com จำนวน 4 หลักสูตร.. (346) ประมงจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี จัดทำโครงการตู้ปันสุข ปันน้ำใจ .. (343) เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี เข้าตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้.. (340) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ.. (340) ขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (325) ร่วมสำรวจแรงงานไทยในเรือประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174 แห่งพรก.การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และชาวประมงที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ไว.. (324) ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560-2564.. (322)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

     275 ม.2 ถนนคีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000