บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
นายสมบุญ ธัญญาผล

ประมงจังหวัดเพชรบุรี
    


นางอารีวัลย์ คล้อยวงษ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นางสาวปรางทิพย์ ประเสริฐวัฒนะ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง
    
นายวัฒนา นกแก้ว

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นายภูวนัย ชัยศรี

ประมงอำเภอบ้านแหลม
    
นางสาวชัญญานุช วัดสว่าง

ประมงอำเภอเมืองเพชรบุรี
    
นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมทรัพย์

ประมงอำเภอท่ายาง
    
นายอนุรักษ์ ทิมศรี

ประมงอำเภอเขาย้อย
    
นางสาวมาลี เอี่ยมทรัพย์

ประมงอำเภอชะอำ
    
นางสาวจารุณีย์ กาญจน์วิริยะ

ประมงอำเภอแก่งกระจาน
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

 275 ม.2 ถนนคีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000