บทความ สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ราคากุ้งขาวแวนนาไม ประจำวันที่ 5 มกราคม 2566 ราคากุ้งขาวแวนนาไม ประจำวันที่ 5 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 384  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ราคากุ้งขาวแวนนาไม ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 373 เข้าร่วมพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี 2566 เข้าร่วมพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไ... จำนวนผู้อ่าน 365 นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566 นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่... จำนวนผู้อ่าน 363 นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2566 นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส... จำนวนผู้อ่าน 266 ร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและสร้างการรับรู้สู่เกษตรกรด้านประมงจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและสร้างการรับรู้สู่เกษตรกรด้านป... จำนวนผู้อ่าน 175 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี คร... จำนวนผู้อ่าน 154 เข้าร่วมพิธีฝังทำลายชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกรของกลางลักลอบนำเข้า เข้าร่วมพิธีฝังทำลายชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกรของกลางลักลอบนำเข้า  จำนวนผู้อ่าน 153 ร่วมเปิดหน่วยตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวตามโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism – NRM) ร่วมเปิดหน่วยตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวตามโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวใ... จำนวนผู้อ่าน 146 ราคากุ้งขาวแวนนาไม ประจำวันที่ 19 มกราคม 2566 ราคากุ้งขาวแวนนาไม ประจำวันที่ 19 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 140