สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้นแก่เกษตรกรทฤฎีใหม่ ตามโครงการส่งเสริมและสร้างท...

สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

 เผยเเพร่: 2020-06-11  |   ข่าววันที่: 2020-06-09  |  253 ครั้งขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล...

สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

 เผยเเพร่: 2020-06-11  |   ข่าววันที่: 2020-06-11  |  251 ครั้งร่วมประชุม VDO Conference การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกประกาศกรมประมง เรื่อง ก...

สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

 เผยเเพร่: 2020-06-05  |   ข่าววันที่: 2020-06-04  |  266 ครั้งช่องทางการรับฟังความคิดเห็น...

สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

 เผยเเพร่: 2020-06-05  |   ข่าววันที่: 2020-06-05  |  179 ครั้ง


ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์ โทร. 032-426032


วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานกรมประม...

สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

 เผยเเพร่: 2020-06-04  |   ข่าววันที่: 2020-06-04  |  246 ครั้ง  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีเปิดรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563 - 2564.. (760)  แจ้งประชาสัมพันธ์การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม.. (645) ประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.. (544) แนวทางการดำเนินการออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ตามประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายต.. (461) สำนักงานประมงอำเภอบ้านแหลม เปิดรับคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน.. (460) แบนเนอร์.. (451) การป้องกันและลดความเสี่่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19.. (378) คณะกรรมการตรวจรับซั้งเชือก สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี เข้าตรวจรับซั้งเชือก จำนวน 100 ชุด ณ แพปลาหงษ์ทอง ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.. (375) ประมงอำเภอแก่งกระจาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรี เข้าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามโครงการบริหารจัดการสิน.. (371) ออกพื้นที่สอบถามข้อมูลจากเกษตรกรภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2562 พร้อมอำนวยความสะดวกในการรับจดแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้ง.. (359) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 (นายพีระ ทองโพธิ์) และคณะ ได้มาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2563.. (358) แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ.. (350) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGTFarm.com จำนวน 4 หลักสูตร.. (346) ร่วมจัดฝึกอบรมด้านโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. (345) ประมงจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี จัดทำโครงการตู้ปันสุข ปันน้ำใจ .. (343) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ.. (340) เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี เข้าตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้.. (339) ขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (325) ร่วมสำรวจแรงงานไทยในเรือประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174 แห่งพรก.การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และชาวประมงที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ไว.. (324) ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560-2564.. (322)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

     275 ม.2 ถนนคีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000