โครงการกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-10-10  |   ข่าววันที่: 2019-09-18 |  อ่าน: 143 ครั้ง
 

วันที่ 18 กันยายน 2562 พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาส วัดเกตุการาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาด 7 -9 เซนติเมตร ณ บริเวณท่าน้ำวัดเกตการาม ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที โดยมีนางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. นักเรียนโรงเรียนวัดเกตการาม ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แม่น้ำแม่กลอง จำนวน 600,000 ตัว
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560.. (453)  โครงการเพิ่มผลผลิตพันธ์ุกุ้งกุลาดำแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561.. (352) โครงการการรับซื้อปลาหมอสีคางดำ ตามโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรม.. (330) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้.. (317) ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง.. (270) โครงการวันประมงแห่งชาติ.. (253) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9ุ.. (226) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ.. (209) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ .. (200) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร.. (197) โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่" ถวายในหลวง ปี 2560.. (195) โครงการกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (143) ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง.. (120) โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ.. (94) โครงการคลินิกเคลื่อนที่.. (76) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข.. (69)  ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ.. (52) ประชาสัมพันธ์วิธีการสั่งจอง/วิธีการขายสินค้าสัตว์น้ำ.. (43) .. (32)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000