โครงการกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม


โครงการกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 18 กันยายน 2562 พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาส วัดเกตุการาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาด 7 -9 เซนติเมตร ณ บริเวณท่าน้ำวัดเกตการาม ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที โดยมีนางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. นักเรียนโรงเรียนวัดเกตการาม ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แม่น้ำแม่กลอง จำนวน 600,000 ตัว
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การจัดสรร...  475   ประกาศกรมประมง เรื่อง เงื่อนไขที่ผู้ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นที่ทำการประมงต้องป...  133  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บ...  92  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 11 / 2564   87  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ...  84  ประชุมหารือการจัดทำหนังสือคนประจำ (Seabook)   81  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2559   76  เอกสารวิชาการฉบับที่ ๑/๒๕๖๔   74  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง)    74  โครงการศูนย์การเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   71

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    fpo-samutsong@hotmail.com   034-711258   034-711258