โครงการวันประมงแห่งชาติ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการวันประมงแห่งชาติ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-10-10  |   ข่าววันที่: 2019-09-17 |  อ่าน: 257 ครั้ง
 

วันที่ 17 ก.ย.62   นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานโครงการเพิ่มผลผลิตปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ(เพิ่มเติม) และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน วันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 โดยมีนางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วไปและขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนวัดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี
ทั้งนี้ สำหรับการจัดงานวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม จัดปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 684,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย และพันธุ์ปลากระโห้ จำนวน 100,000 ตัว การจัดกิจกรรมในวันนี้นอกจากเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้กับแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชนแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคีกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของราษฎรในพื้นที่อีกด้วย พร้อมนำพันธุ์ปลากระโห้คืนสู่แม่น้ำแม่กลอง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560.. (460)  โครงการเพิ่มผลผลิตพันธ์ุกุ้งกุลาดำแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561.. (355) โครงการการรับซื้อปลาหมอสีคางดำ ตามโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรม.. (336) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้.. (319) ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง.. (274) โครงการวันประมงแห่งชาติ.. (257) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9ุ.. (233) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ.. (210) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ .. (206) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร.. (198) โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่" ถวายในหลวง ปี 2560.. (196) โครงการกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (146) ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง.. (124) โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ.. (95) โครงการคลินิกเคลื่อนที่.. (78) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข.. (70)  ประชาสัมพันธ์วิธีการสั่งจอง/วิธีการขายสินค้าสัตว์น้ำ.. (60) ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ.. (53) .. (32)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000