โครงการวันประมงแห่งชาติ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการวันประมงแห่งชาติ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-10-10  |   ข่าววันที่: 2019-09-17 |  อ่าน: 458 ครั้ง
 

วันที่ 17 ก.ย.62   นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานโครงการเพิ่มผลผลิตปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ(เพิ่มเติม) และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน วันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 โดยมีนางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วไปและขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนวัดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี
ทั้งนี้ สำหรับการจัดงานวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม จัดปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 684,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย และพันธุ์ปลากระโห้ จำนวน 100,000 ตัว การจัดกิจกรรมในวันนี้นอกจากเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้กับแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชนแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคีกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของราษฎรในพื้นที่อีกด้วย พร้อมนำพันธุ์ปลากระโห้คืนสู่แม่น้ำแม่กลอง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง.. (654)  โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560.. (599) โครงการเพิ่มผลผลิตพันธ์ุกุ้งกุลาดำแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561.. (524) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้.. (467) โครงการวันประมงแห่งชาติ.. (458) โครงการการรับซื้อปลาหมอสีคางดำ ตามโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรม.. (455) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ .. (444) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9ุ.. (355) โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ.. (312) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ.. (311) ประชาสัมพันธ์วิธีการสั่งจอง/วิธีการขายสินค้าสัตว์น้ำ.. (309) โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่" ถวายในหลวง ปี 2560.. (303) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถบรรทุก).. (295) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร.. (290) โครงการกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (266) ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง.. (261) โครงการคลินิกเคลื่อนที่.. (191) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิ.. (176) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน.. (175) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข.. (168) 

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000