งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยแม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียงปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม


งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยแม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียงปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2564 

ข่าวกิจกรรม


 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.15 น. -  20.00 น. นายวิศิษฎ์ ขวัญดี  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส  นายธนาเขตต์ สุวรรณพันธ์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทสงคราม        เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียงปลอดภัยไร้   ซี้งแอลกอฮอล์ ประจำปี  2564 ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสุพจน์  ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสงคราม ประธานในพีธี  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การจัดสรร...  583   วัตถุมงคลเหรียญท้าวเวสสุวรรณโณ - องค์พระหลักเมือง พิมพ์จำปี ที่ระลึกสมโภช 121 ปี...  160  ประกาศกรมประมง เรื่อง เงื่อนไขที่ผู้ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นที่ทำการประมงต้องป...  149  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ...  101  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง)    97  โครงการศูนย์การเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   91  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเ...  69  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค เปิดตลาด Fisherman Market    68  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้น...  68  โครงการ การพัฒนาแก้มลิงทุ่งหิน   66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    fpo-samutsong@hotmail.com   034-711258   034-711258