ตรวจข้อร้องเรียน ปล่อยน้ำทิ้ง !!

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ตรวจข้อร้องเรียน ปล่อยน้ำทิ้ง !! 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2021-03-04  |   ข่าววันที่: 2021-03-03 |  อ่าน: 31 ครั้ง
 

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ หมู่ 13 ต.คลองจินดา อ.สามพราน ตรวจสอบข้อร้องเรียน ในกรณีมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปล่อยน้ำเสียระบายลงสู่แม่น้ำสาธารณะ สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน จากการสอบสวน เกษตรกรยอมรับการกระทำดังกล่าวโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เหตุเกิดเพราะต้องรีบจับกุ้งขาย ก่อนที่กุ้งจะตายหมดบ่อสาเหตุเกิดจากการขาดอ๊อกซิเจน จึงแนะนำให้บริหารจัดการระบบฟาร์มใหม่ ต้องมีบ่อไว้สำหรับระบายน้ำในกรณีฉุกเฉิน ก่อนปล่อยน้ำทิ้งต้องพักน้ำไว้ที่บ่อก่อนระบายออก เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกครั้ง ค่าที่ได้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดก่อนระบายทิ้ง มีการติดตามการแก้ไขระบบฟาร์มใหม่โดยผู้นำชุมชน และให้ทำบันรายงานถึงประมงจังหวัด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก พร้อมประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเลี้ยงกุ้ง ถือปฏิบัติเป็นกรณีตัวอย่าง ห้ามปฏิบัติตาม มิเช่นนั้นสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปวันที่ 3 มีนาคม 2564 นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ หมู่ 13 ต.คลองจินดา อ.สามพราน ตรวจสอบข้อร้องเรียน ในกรณีมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปล่อยน้ำเสียระบายลงสู่แม่น้ำสาธารณะ สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน จากการสอบสวน เกษตรกรยอมรับการกระทำดังกล่าวโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เหตุเกิดเพราะต้องรีบจับกุ้งขาย ก่อนที่กุ้งจะตายหมดบ่อสาเหตุเกิดจากการขาดอ๊อกซิเจน จึงแนะนำให้บริหารจัดการระบบฟาร์มใหม่ ต้องมีบ่อไว้สำหรับระบายน้ำในกรณีฉุกเฉิน ก่อนปล่อยน้ำทิ้งต้องพักน้ำไว้ที่บ่อก่อนระบายออก เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกครั้ง ค่าที่ได้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดก่อนระบายทิ้ง มีการติดตามการแก้ไขระบบฟาร์มใหม่โดยผู้นำชุมชน และให้ทำบันรายงานถึงประมงจังหวัด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก พร้อมประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเลี้ยงกุ้ง ถือปฏิบัติเป็นกรณีตัวอย่าง ห้ามปฏิบัติตาม มิเช่นนั้นสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,178)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,638) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,453) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,066) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,671) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,670) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,588) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,512) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,360) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,220) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,115) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,023) สถิติประมง.. (982) ราคาสัตว์น้ำ.. (919) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (907) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (907) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (886) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (806) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (793) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (762)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000