ตรวจข้อร้องเรียน ปล่อยน้ำทิ้ง !! วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ หมู่ 13 ต.คลองจินดา อ.สามพราน ตรวจสอบข้อร้องเรียน ในกรณีมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปล่อยน้ำเสียระบายลงสู่แม่น้ำสาธารณะ สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน จากการสอบสวน เกษตรกรยอมรับการกระทำดังกล่าวโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เหตุเกิดเพราะต้องรีบจับกุ้งขาย ก่อนที่กุ้งจะตายหมดบ่อสาเหตุเกิดจากการขาดอ๊อกซิเจน จึงแนะนำให้บริหารจัดการระบบฟาร์มใหม่ ต้องมีบ่อไว้สำหรับระบายน้ำในกรณีฉุกเฉิน ก่อนปล่อยน้ำทิ้งต้องพักน้ำไว้ที่บ่อก่อนระบายออก เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกครั้ง ค่าที่ได้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดก่อนระบายทิ้ง มีการติดตามการแก้ไขระบบฟาร์มใหม่โดยผู้นำชุมชน และให้ทำบันรายงานถึงประมงจังหวัด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก พร้อมประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเลี้ยงกุ้ง ถือปฏิบัติเป็นกรณีตัวอย่าง ห้ามปฏิบัติตาม มิเช่นนั้นสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปวันที่ 3 มีนาคม 2564 นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ หมู่ 13 ต.คลองจินดา อ.สามพราน ตรวจสอบข้อร้องเรียน ในกรณีมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปล่อยน้ำเสียระบายลงสู่แม่น้ำสาธารณะ สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน จากการสอบสวน เกษตรกรยอมรับการกระทำดังกล่าวโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เหตุเกิดเพราะต้องรีบจับกุ้งขาย ก่อนที่กุ้งจะตายหมดบ่อสาเหตุเกิดจากการขาดอ๊อกซิเจน จึงแนะนำให้บริหารจัดการระบบฟาร์มใหม่ ต้องมีบ่อไว้สำหรับระบายน้ำในกรณีฉุกเฉิน ก่อนปล่อยน้ำทิ้งต้องพักน้ำไว้ที่บ่อก่อนระบายออก เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกครั้ง ค่าที่ได้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดก่อนระบายทิ้ง มีการติดตามการแก้ไขระบบฟาร์มใหม่โดยผู้นำชุมชน และให้ทำบันรายงานถึงประมงจังหวัด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก พร้อมประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเลี้ยงกุ้ง ถือปฏิบัติเป็นกรณีตัวอย่าง ห้ามปฏิบัติตาม มิเช่นนั้นสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม   197   เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (2566-2570) และจัดทำแผนปฏ...  82  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน...  73  โครงการวิจัยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปปลานิลของกลุ่มเ...  68  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 2 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงปลานิล ธน...  65  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระพัน...  56  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลานิล   52  ประกาศกรมประมง    45  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะงาน    43  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ...  37


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000    fpo_nakhonpatom@fisheries.go.th   034-340034-35   034-340036   แฟนเพจ