ตรวจยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม


ตรวจยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย วันที่ 19 มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอบางเลน ลงพื้นที่ป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย ในกรณีมีผู้ร้องเรียน ประมงอำเภอบางเลนจึงบูรณาการลงพื้นที่ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.บางหลวง อ.บางเลนตรวจพบเครื่องมือประมงลอบพับได้ บริเวณ หมู่ 8 หมู่ 20 ต.บางหลวง รวมจำนวน 3 ปาก แต่ละปากขนาดไม่ต่ำกว่า 30 เมตร พาดยาวขวางลำน้ำสาธารณะ แต่ไม่พบผู้กระทำความผิด โดยได้ลงบันทึกประจำวันที่สภ.บางหลวง เพื่อประกอบหลักฐานไว้ในการตรวจยึด และรักษาไว้ที่สำนักงานประมงจังหวัดต่อไป

ทั้งนี้การใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายชนิดดังกล่าว เป็นการจับสัตว์น้ำแบบไม่เลือกชนิดและขนาดของสัตว์น้ำ ทำให้บางชนิดเจริญเติบโตไม่ทัน และเครื่องมือชนิดนี้ยังเป็นการกางขวางกั้นทางเดินของน้ำในที่สาธารณะอีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม   197   เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (2566-2570) และจัดทำแผนปฏ...  82  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน...  73  โครงการวิจัยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปปลานิลของกลุ่มเ...  68  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 2 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงปลานิล ธน...  65  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระพัน...  56  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลานิล   51  ประกาศกรมประมง    44  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะงาน    43  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ...  37


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000    fpo_nakhonpatom@fisheries.go.th   034-340034-35   034-340036   แฟนเพจ