ตรวจยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ตรวจยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2021-03-19  |   ข่าววันที่: 2021-03-19 |  อ่าน: 62 ครั้ง
 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอบางเลน ลงพื้นที่ป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย ในกรณีมีผู้ร้องเรียน ประมงอำเภอบางเลนจึงบูรณาการลงพื้นที่ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.บางหลวง อ.บางเลนตรวจพบเครื่องมือประมงลอบพับได้ บริเวณ หมู่ 8 หมู่ 20 ต.บางหลวง รวมจำนวน 3 ปาก แต่ละปากขนาดไม่ต่ำกว่า 30 เมตร พาดยาวขวางลำน้ำสาธารณะ แต่ไม่พบผู้กระทำความผิด โดยได้ลงบันทึกประจำวันที่สภ.บางหลวง เพื่อประกอบหลักฐานไว้ในการตรวจยึด และรักษาไว้ที่สำนักงานประมงจังหวัดต่อไป

ทั้งนี้การใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายชนิดดังกล่าว เป็นการจับสัตว์น้ำแบบไม่เลือกชนิดและขนาดของสัตว์น้ำ ทำให้บางชนิดเจริญเติบโตไม่ทัน และเครื่องมือชนิดนี้ยังเป็นการกางขวางกั้นทางเดินของน้ำในที่สาธารณะอีกด้วย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,177)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,638) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,453) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,066) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,671) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,670) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,588) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,512) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,360) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,219) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,115) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,023) สถิติประมง.. (982) ราคาสัตว์น้ำ.. (919) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (907) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (907) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (886) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (806) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (793) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (762)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000