ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโนบายกรมประมง 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโนบายกรมประมง 2563 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2020-01-31  |   ข่าววันที่: 2020-01-31 |  อ่าน: 90 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,453)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,485) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,727) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,391) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,389) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,174) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,087) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (904) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (846) แบบคำขอต่างๆ.. (806) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (801) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (781) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (693) สถิติประมง.. (685) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (674) ราคาสัตว์น้ำ.. (664) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (610) หน่วยงานส่วนกลาง.. (571) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (569) อาสาสมัครด้านการประมง.. (521)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000