ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโนบายกรมประมง 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโนบายกรมประมง 2563 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2020-01-31  |   ข่าววันที่: 2020-01-31 |  อ่าน: 104 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,958)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,820) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,894) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,500) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,472) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,426) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,174) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,031) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (990) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (902) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (869) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (857) แบบคำขอต่างๆ.. (841) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (764) ราคาสัตว์น้ำ.. (749) สถิติประมง.. (743) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (728) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (614) หน่วยงานส่วนกลาง.. (611) อาสาสมัครด้านการประมง.. (565)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000