แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  

บทความ

 เผยเเพร่: 2020-01-21  |   ข่าววันที่: 2020-01-01 |  อ่าน: 7,414 ครั้ง
 

แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1-1

แบบแสดงข้อมูลที่ดิน ทบ.1-2

แบบรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทบ.1-3

แบบยินยอมให้ใช้ที่ดิน ทบ.1-4

แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1-5

แบบแจ้งข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำรายปี ทบ.1-6

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1-7

แบบคำขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง ทบ.1-8

แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ปประกอบการด้านประมง ทบ.2

แบบคำขอต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านประมง ทบ.2-2

แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ทบ.3


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,414)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,803) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,525) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,184) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,872) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,749) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,705) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,540) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,413) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,272) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,160) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,062) สถิติประมง.. (1,033) ราคาสัตว์น้ำ.. (996) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (994) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (941) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (917) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (863) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (833) ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม.. (801)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000