ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดนครปฐม

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดนครปฐม 

BreakingNews

 เผยเเพร่: 2019-02-22  |   ข่าววันที่: 2019-02-22 |  อ่าน: 232 ครั้ง
 

" ให้ที่จับสัตว์น้ำคลองมหาสวัสดิ์ บริเวณท้องที่หน้าวัดสุวรรณาราม หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ "

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562"


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (6,335)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,240) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,261) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,817) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,581) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,474) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,335) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,310) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,269) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,092) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (973) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (953) สถิติประมง.. (857) ราคาสัตว์น้ำ.. (845) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (842) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (802) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (751) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (698) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (692) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (683)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000