งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑)

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑) 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2018-08-17  |   ข่าววันที่: 2018-07-24 |  อ่าน: 271 ครั้ง
 

       วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นายชุมพล ทรัพย์วโรดม ประมงจังหวัดนครปฐม และคณะเจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑) ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการจากทุกภาคส่วน ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่คลองบางพระ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว ณ บริเวณท่าน้ำวัดกลางบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

       โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยจัดให้มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ โดยเน้นให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์สัตว์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

นางสาวชุติกาญจน์ เขียวลี รายงาน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,931)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,806) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,890) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,489) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,461) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,425) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,170) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,023) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (981) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (886) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (867) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (854) แบบคำขอต่างๆ.. (841) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (760) ราคาสัตว์น้ำ.. (746) สถิติประมง.. (741) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (727) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (612) หน่วยงานส่วนกลาง.. (611) อาสาสมัครด้านการประมง.. (561)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000