เกร็ดความรู้ เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

เกร็ดความรู้ เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2018-07-10  |   ข่าววันที่: 2018-07-10 |  อ่าน: 550 ครั้ง
 

ความรู้ดีๆจากสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (5,727)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,022) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,120) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,685) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,538) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,448) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,219) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,185) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,122) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,034) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (926) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (910) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (805) สถิติประมง.. (794) ราคาสัตว์น้ำ.. (789) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (761) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (666) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (651) หน่วยงานส่วนกลาง.. (646) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (625)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000