เกร็ดความรู้ เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

เกร็ดความรู้ เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2018-07-10  |   ข่าววันที่: 2018-07-10 |  อ่าน: 620 ครั้ง
 

ความรู้ดีๆจากสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,085)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,598) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,436) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,039) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,660) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,632) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,547) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,504) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,342) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,194) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,103) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,011) สถิติประมง.. (963) ราคาสัตว์น้ำ.. (909) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (894) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (879) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (876) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (792) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (783) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (750)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000