เกร็ดความรู้ เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

เกร็ดความรู้ เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2018-07-10  |   ข่าววันที่: 2018-07-10 |  อ่าน: 744 ครั้ง
 

ความรู้ดีๆจากสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการด้านประมง.. (9,685)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (5,480) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (3,071) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,794) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ทบ.1 จังหวัดนครปฐม .. (2,591) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (2,562) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,942) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2564.. (1,705) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,656) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (1,527)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000