รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2018-07-09  |   ข่าววันที่: 2018-07-09 |  อ่าน: 1,268 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและงดการใช้โฟม ทางออกหนึ่งของปัญหา "ขยะทำลายสิ่งแวดล้อม"

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,355)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,771) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,516) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,169) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,819) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,733) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,701) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,534) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,399) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,268) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,157) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,048) สถิติประมง.. (1,020) ราคาสัตว์น้ำ.. (982) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (973) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (929) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (906) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (850) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (827) ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม.. (793)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000