รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2018-07-09  |   ข่าววันที่: 2018-07-09 |  อ่าน: 947 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและงดการใช้โฟม ทางออกหนึ่งของปัญหา "ขยะทำลายสิ่งแวดล้อม"

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,653)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,677) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,805) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,449) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,409) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,365) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,127) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (950) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (947) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (832) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (828) แบบคำขอต่างๆ.. (826) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (755) ราคาสัตว์น้ำ.. (728) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (724) สถิติประมง.. (711) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (704) หน่วยงานส่วนกลาง.. (598) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (593) อาสาสมัครด้านการประมง.. (543)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000