รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2018-07-09  |   ข่าววันที่: 2018-07-09 |  อ่าน: 1,364 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและงดการใช้โฟม ทางออกหนึ่งของปัญหา "ขยะทำลายสิ่งแวดล้อม"

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการด้านประมง.. (8,517)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (5,186) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,852) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,528) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ทบ.1 จังหวัดนครปฐม .. (2,376) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (2,242) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,873) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,596) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2564.. (1,595) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,364)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000