ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยพิบัติด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยพิบัติด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.

ประมงจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยพิบัติด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ??

นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางนริสา หนูสอน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง พื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดเสียหาย จำนวน 7 บ่อ ประกอบด้วย ปลาน้ำจืด ประเภท ปลาสวาย ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน และปลาเบญจพรรณ อื่นๆ ทั้งนี้ ประมงจังหวัดนครปฐม ได้ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้องตามระเบียบ และชี้แจงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นกำลังใจ ยามที่เกิดภัย และ ให้ข้อแนะนำการวางแผนดูแลบ่อเลี้ยงก่อนลงปลาเลี้ยงในรอบต่อไป อีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000    fpo-nakhonpatom@dof.in.th   034-340034-35   034-340036   แฟนเพจ