ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยพิบัติด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยพิบัติด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.

ประมงจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยพิบัติด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ??

นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางนริสา หนูสอน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง พื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดเสียหาย จำนวน 7 บ่อ ประกอบด้วย ปลาน้ำจืด ประเภท ปลาสวาย ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน และปลาเบญจพรรณ อื่นๆ ทั้งนี้ ประมงจังหวัดนครปฐม ได้ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้องตามระเบียบ และชี้แจงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นกำลังใจ ยามที่เกิดภัย และ ให้ข้อแนะนำการวางแผนดูแลบ่อเลี้ยงก่อนลงปลาเลี้ยงในรอบต่อไป อีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (2566-2570) และจัดทำแผนปฏ...  102   ประกาศกรมประมง    80  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลานิล   65  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะงาน    56  กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมช...  45  Live รายการบอกข่าว เล่าเรื่อง เมืองนครปฐม 15 พ.ย. 65   45  กิจกรรมและโครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ 300 ไร่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน    40  พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565   39  ผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่มีรายชื่อต่อไปนี้   37  ตรวจติดตามเกษตรกรในโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการตรวจวัด...  37


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000    fpo-nakhonpatom@dof.in.th   034-340034-35   034-340036   แฟนเพจ