สำนักนงาประมงจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำฟาร์มจระเข้ต้นแบบ

 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักนงาประมงจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำฟาร์มจระเข้ต้นแบบ  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-12  |   ข่าววันที่: 2020-11-12 |  อ่าน: 68 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2563 นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ได้คัดเลือกฟาร์มจระเข้ เพื่อเป็นฟาร์มจระเข้ต้นแบบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีคุณภาพ ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภค หรือต่อกิจการของบุคคลอื่น และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ให้ปฏิบัติตาม ร่างประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องแจ้งการประกอบกิจการและต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแก้ข่าวและชี้แจง.. (526)  จัดจำหน่ายกุ้งก้ามกราม และกุ้งขาวแวนนาไม สด สะอาด มีคุณภาพ ราคาถูก.. (446) การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดย นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. (409) นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าเสด็จ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน.. (353) กุ้งก้ามกราม เลี้ยงเอง ขายเอง ราคาเป็นกันเอง.. (307) เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง.. (293) ประกาศ ๆ ฤดูน้ำแดงจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563 กำหนดวันแล้ว.. (279) จัดประชุมชี้แจงและเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พื้นที่ตำบลสามชุก.. (276) .. (272) สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล .. (260) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้านการประมง.. (245) ขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (242) รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามภารกิจ.. (238) ประวัติหน่วยงาน.. (237) ข่าวประชาสัมพันธ์ .. (233) ประวัติหน่วยงาน.. (225) กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่สำรวจสถิติแหล่งน้ำธรรมชาติ และตรวจสอบฟาร์มจระเข้ ในอำเภอศรีประจันต์.. (217) การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับกา.. (212) สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี.. (206) สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ขอประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสู้วิกฤตบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร.. (201)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

     255 ม.4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000