ทีมงานหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี บูรณาการทำงานร่วมกับทีมงานสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรสุพรรณบุรี จำกัด

 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมงานหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี บูรณาการทำงานร่วมกับทีมงานสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรสุพรรณบุรี จำกัด 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-12  |   ข่าววันที่: 2020-11-12 |  อ่าน: 112 ครั้ง
 

วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี บูรณาการทำงานร่วมกับทีมงานสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรสุพรรณบุรี จำกัด ร่วมกันดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวด้วยชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ และปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่เพาะพันธุ์ได้ ร่วมกับนายอำเภอด่านช้างและประชาชนในพื้นที่ บริเวณหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านประมงในแหล่งน้ำ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแก้ข่าวและชี้แจง.. (528)  จัดจำหน่ายกุ้งก้ามกราม และกุ้งขาวแวนนาไม สด สะอาด มีคุณภาพ ราคาถูก.. (446) การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดย นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. (409) นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าเสด็จ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน.. (353) กุ้งก้ามกราม เลี้ยงเอง ขายเอง ราคาเป็นกันเอง.. (307) เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง.. (294) ประกาศ ๆ ฤดูน้ำแดงจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563 กำหนดวันแล้ว.. (279) จัดประชุมชี้แจงและเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พื้นที่ตำบลสามชุก.. (276) .. (273) สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล .. (260) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้านการประมง.. (245) ขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (242) ประวัติหน่วยงาน.. (238) รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามภารกิจ.. (238) ข่าวประชาสัมพันธ์ .. (233) ประวัติหน่วยงาน.. (225) กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่สำรวจสถิติแหล่งน้ำธรรมชาติ และตรวจสอบฟาร์มจระเข้ ในอำเภอศรีประจันต์.. (217) การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับกา.. (212) สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี.. (206) สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ขอประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสู้วิกฤตบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร.. (202)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

     255 ม.4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000