ข่าวประชาสัมพันธ์

 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-11-13  |   ข่าววันที่: 2019-11-13 |  อ่าน: 330 ครั้ง
 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ จากกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับประมงอำเภอด่านช้าง ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และตรวจสอบใบอนุญาตการครอบครองจระเข้ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์น้ำ พ.ศ. 2562 และพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 76  เรื่อง กําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม พ.ศ. 2559 ซึ่งการดำเนินกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแก้ข่าวและชี้แจง.. (871)  จัดจำหน่ายกุ้งก้ามกราม และกุ้งขาวแวนนาไม สด สะอาด มีคุณภาพ ราคาถูก.. (664) การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดย นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. (622) .. (519) การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับกา.. (518) จัดประชุมชี้แจงและเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พื้นที่ตำบลสามชุก.. (515) นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าเสด็จ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน.. (482) กุ้งก้ามกราม เลี้ยงเอง ขายเอง ราคาเป็นกันเอง.. (473) ประวัติหน่วยงาน.. (452) ประกาศ ๆ ฤดูน้ำแดงจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563 กำหนดวันแล้ว.. (437)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

     255 ม.4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000