E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้านการประมง 

E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2019-10-21  |   ข่าววันที่: 2019-10-21 |  อ่าน: 76 ครั้ง
 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้านการประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแก้ข่าวและชี้แจง.. (209)  การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดย นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. (199) จัดจำหน่ายกุ้งก้ามกราม และกุ้งขาวแวนนาไม สด สะอาด มีคุณภาพ ราคาถูก.. (151) จัดประชุมชี้แจงและเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พื้นที่ตำบลสามชุก.. (126) เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง.. (125) กุ้งก้ามกราม เลี้ยงเอง ขายเอง ราคาเป็นกันเอง.. (107) ข่าวประชาสัมพันธ์ .. (104) รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามภารกิจ.. (103) สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ขอประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสู้วิกฤตบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร.. (96) สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี.. (90) กิจกรรมของหน่วยงาน.. (88) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (84) ขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (84) กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่สำรวจสถิติแหล่งน้ำธรรมชาติ และตรวจสอบฟาร์มจระเข้ ในอำเภอศรีประจันต์.. (78) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้านการประมง.. (76) แบนเนอร์.. (75) กิจกรรมของหน่วยงาน.. (65) ประวัติหน่วยงาน.. (65) "ประมงสุพรรณบุรี เชิญ ธกส.ชี้แจงโครงการธุรกิจชุมชนสร้างชาติ.. (64) ประวัติหน่วยงาน.. (60)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

     255 ม.4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000