ลงพื้นที่สอบสวนโรคปลาดุกในฟาร์มของเกษตรกรที่ป่วยและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการเลี้ยงปลาดุก

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ลงพื้นที่สอบสวนโรคปลาดุกในฟาร์มของเกษตรกรที่ป่วยและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการเลี้ยงปลาดุก วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช นักวิชาการประมงชำนาญการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นางสายหยุด ฤทธิ์ช่วย ประมงอำเภอโพธาราม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ลงพื้นที่ ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม เพื่อสอบสวนโรคปลาดุกในฟาร์มของเกษตรกรที่ป่วย พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างปลาดุกที่ป่วย น้ำในบ่อเลี้ยง และน้ำในแหล่งน้ำที่เกษตรกรใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของการป่วย และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการเตรียมบ่อ การเลี้ยง และการใช้ยารักษาโรคสำหรับการเลี้ยงปลาดุกแบบหนาแน่น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว   332   ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ A...  253  กรมประมง ออกโรงเตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs   186  ลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมงบ้านหนองต...  181  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแผนแม่บทการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ อำเภอสวนผ...  174  ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามห...  170  อาการขี้ขาว (White Feces Syndrome)   167  ปม.1 และปม.2 หัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล   167  ลงพื้นที่ตรวจสอบการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำและตรวจติดตามเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งก้าม...  161  โรคกล้ามเนื้อตายในกุ้งทะเล (IMNV)   157


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ