ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีมารุต นุตตะโร ประมงอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรี ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นประธาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวในที่ประชุมทราบ ดังนี้

1.กรมประมงขึ้นบัญชีดำปลาหมอสี 3 ชนิด พร้อมแจ้งเตือนการรุกรานของสัตว์น้ำต่างถิ่นในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร และในแหล่งน้ำสาธารณะ โดยเฉพาะปลาหมอสีคางดำหากพบเจอให้ทำลายทิ้งหรือแจ้งให้ทางประมงทราบเพื่อทำการกำจัดทิ้ง

2.พื้นที่ประกาศเขตพื้นที่อนุญาตให้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท กุ้งทะเล ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี พร้อมขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรการทางกฎหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว   286    ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัต...  194  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจนของคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดค...  186  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรี ข้าราชการ พนักงา...  181  ลงพื้นที่ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ กิจกรรมประมงโรงเรียน ...  174  การเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรตามแนวชายแดน   161  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านโป่ง และประชาสัมพันธ์ ห้ามจับสัตว์น้ำในช่วงฤ...  156  ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณคลองหลุมดินว่ามีการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายประเภทลอบพับ...  156  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงว...  146  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565   140


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ